เป็นหวัด-เจ็บคอ ทำอย่างไรดี
19 พฤษภาคม 2559
37 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหามือชา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เป็นหวัด-เจ็บคอ ทำอย่างไรดี โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาการคลื่นไส้อาเจียน