รู้ทันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
18 พฤษภาคม 2559
36 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ขับรถขณะตั้งครรภ์อย่างไรให้ปลอดภัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ทันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดย ผศ.พญ.ปราณี สุจริตจันทร์ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ความดันโลหิตสูง