ออทิสติกกับพลาสติก
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ออทิสติกกับพลาสติก โดย อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ความเครียด