มารู้จักโรคในกลุ่ม NCDs
13 พฤษภาคม 2559
37 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การกินทุเรียนหน้าร้อน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มารู้จักโรคในกลุ่ม NCDs โดย ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ปัญหาเคล็ดขัดยอก