ปรับความคิดให้เป็นมิตรกับอาหาร
3 พฤษภาคม 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อย่ามองข้ามโรคติดเชื้อในช่องปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปรับความคิดให้เป็นมิตรกับอาหาร โดย ผศ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
โรคเกาท์