ไขข้อสงสัยเรื่องการเข้ารับบริการเจาะเลือดเมื่อรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
2 พฤษภาคม 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การประเมินผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไขข้อสงสัยเรื่องการเข้ารับบริการเจาะเลือดเมื่อรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ โดย อ.ดร.ทนพ.เมธี ศรีะประพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
โรคข้ออักเสบชนิดข้อเสื่อม