การพัฒนาไบโอเซลลูโลสเพื่อใช้ในทางการแพทย์และเครื่องสำอาง
29 เมษายน 2559
36 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มะเร็งลำไส้ใหญ่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การพัฒนาไบโอเซลลูโลสเพื่อใช้ในทางการแพทย์และเครื่องสำอาง โดย ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ของฝากสุขภาพ :
ธาตุเหล็ก