แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับผู้สูงวัย
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เลี่ยงแสงแดดจ้า ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนัง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับผู้สูงวัย โดย นาวาอากาศเอกหญิง พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักโสม