ทำกายภาพบำบัดอย่างไรให้ได้ผลดี
25 เมษายน 2559
37 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การโกหกตัวเองเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำกายภาพบำบัดอย่างไรให้ได้ผลดี โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น