ทำอย่างไรจะห่างไกลโรค NCDs
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคเส้นประสาทขาดสารอาหาร โดย พญ.เพชรรัตน์ ดุสิตานนท์ แพทย์ด้านระบบประสาท โรงพยาบาลราชวิถี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำอย่างไรจะห่างไกลโรค NCDs โดย คุณธวัชชัย เขื่อนสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ และนิสิตมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของบัวบก