การทำงานกับคนประเภทต่างๆ ในองค์กร
12 เมษายน 2559
35 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เมื่อลูกมีอาการชักจากไข้สูง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำงานกับคนประเภทต่างๆ ในองค์กร โดย อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของเปเปอร์มินท์