อาหารที่ทำให้ฟันผุ
7 เมษายน 2559
33 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาเด็กเก็บกดจากพฤติกรรมพ่อแม่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาหารที่ทำให้ฟันผุ โดย ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษ ฎาพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
น้ำมันปอ