การเลือกซื้อประกันสุขภาพผู้สูงอายุ
6 เมษายน 2559
35 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะความเครียดกับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การเลือกซื้อประกันสุขภาพผู้สูงอายุ โดย คุณกรัยรัชช์ นาคขำ พยาบาลวิชาชีพ และนิสิตมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของตังกุย