การปรับตัวของผู้สูงวัย เปลี่ยนความทุกข์ความเศร้าให้เป็นความเข้าใจ
5 เมษายน 2559
35 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคปอดอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การปรับตัวของผู้สูงวัย เปลี่ยนความทุกข์ความเศร้าให้เป็นความเข้าใจ โดย รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของกรดไขมันโอเมก้า 3