การติดเชื้อที่ผิวหนัง
4 เมษายน 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ระวังเด็กป่วยด้วยไวรัสโรต้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การติดเชื้อที่ผิวหนัง โดย อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของซีลีเนียม