สมาร์ทเภสัชบรรจุภัณฑ์
1 เมษายน 2559
54 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคทางจิตเวช

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สมาร์ทเภสัชบรรจุภัณฑ์ โดย ผศ.ภญ.ดร.วิภาพร พนาพิศาล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของชาเขียว