การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
30 มีนาคม 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ค่านิยม 5 ประการที่นำไปสู่ภาวะซึมเศร้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดย พญ.บุราเพ็ญ บุญชู สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักแคลเซียม