การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าผสมผสานสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
29 มีนาคม 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ผลวิจัยนักเรียนไทยแบกกระเป๋านักเรียนหนักเกินไป

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าผสมผสานสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ผสมผสาน และอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักขิง