การใช้ยาหยอดตาอย่างถูกวิธี
25 มีนาคม 2559
36 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
99 ปี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นพ.ดร.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้ยาหยอดตาอย่างถูกวิธี โดย ภญ.ดร. ร.ต.ท. หญิง วลัยศิริ ม่วงศิริ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของกระเทียม