การพยาบาลผู้ป่วยพาร์กินสัน
24 มีนาคม 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ระวังภัยโรคพิษสุนัขบ้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การพยาบาลผู้ป่วยพาร์กินสัน โดย คุณกมลวรรณ บุญเพ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกพาร์กินสันและความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
น้ำมันหอมระเหย