ระวังภัยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
คุณแม่ท้องต้องระวังลมแดด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ระวังภัยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย

ของฝากสุขภาพ :
ความเข้มข้นของชาและยาชง