ของฝากจากตุรกี: คุณค่าทางโภชนาอาหารในประเทศตุรกี
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสายสะดือพันคอเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ของฝากจากตุรกี: คุณค่าทางโภชนาอาหารในประเทศตุรกี โดย อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
สถิติของคนเป็นโรค SLE ในประเทศไทย โดย นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อายุรแพทย์โรคข้อ โรงพยาบาลราชวิถี

คำนี้ต้องขยาย :
กล่องเสียง