รู้ทันวัณโรค
16 มีนาคม 2559
33 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การลดปริมาณผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ทันวัณโรค โดย ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ อายุรแพทย์โรคปอด และ ผศ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการ