ทำอย่างไรให้ห่างไกลข้อเข่าเสื่อม
15 มีนาคม 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคลมแดด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำอย่างไรให้ห่างไกลข้อเข่าเสื่อม โดย พญ.ชนจันทร์ เพชรรัตน์ อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลราชบุรี

ของฝากสุขภาพ :
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรให้ปลอดภัย