เรียนรู้และเข้าใจเด็กออทิสติก
8 มีนาคม 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลดนเองเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เรียนรู้และเข้าใจเด็กออทิสติก โดย อ.ดร.ศุภลักษณ์ ลวดลาย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
เมื่อร่างกายได้รับวิตามินซีมากเกินไป