การตรวจสุขภาพประจำปีในขอบข่ายงานด้านเทคนิคการแพทย์
7 มีนาคม 2559
3,467 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาเด็กจมน้ำ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การตรวจสุขภาพประจำปีในขอบข่ายงานด้านเทคนิคการแพทย์ โดย ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
เมื่อร่างกายขาดวิตามินซี