โรคกรดไหลย้อน
18 เมษายน 2557
26 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารกับพลังงาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคกรดไหลย้อน โดย อ.ภก.พัฒนชัย ลิมปิกิรติ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
โรค SLE เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ จริงหรือไม่ โดย นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อายุรแพทย์โรคข้อ โรงพยาบาลราชวิถี

คำนี้ต้องขยาย :
น้ำคาวปลา