ผู้สูงอายุกับปัญหาในช่องปาก
3 มีนาคม 2559
35 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคไตในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ผู้สูงอายุกับปัญหาในช่องปาก โดย ผศ.ทญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
คุณค่าของถั่วลิสง