ทฤษฎีพหุปัญญา
29 กุมภาพันธ์ 2559
35 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทฤษฎีพหุปัญญา โดย ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
น้ำมะเขือเทศกับคนวัยทอง