มะเร็งรังไข่ ร้ายกว่าที่คิด
24 กุมภาพันธ์ 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งาน "รวมพลัง ระวังต้อหิน" โดย รศ.นพ.ปริญญ์ โรจน์พงศ์พันธุ์ ประธานชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มะเร็งรังไข่ ร้ายกว่าที่คิด โดย นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ของฝากสุขภาพ :
พลังงานจากอาหาร