การทำกายภาพบำบัดโรคข้อเข่าเสื่อม
22 กุมภาพันธ์ 2559
35 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดโรคข้อเข่าเสื่อม โดย อ.นลินี อิสเสงี่ยม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ