ปัญหาสมาธิสั้นในเด็ก
17 เมษายน 2557
26 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อากาศร้อน เสี่ยงลมแดด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาสมาธิสั้นในเด็ก โดย ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
ปัจจุบันมียารักษาโรค SLE ให้หายขาดหรือไม่ โดย นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อายุรแพทย์โรคข้อ โรงพยาบาลราชวิถี

คำนี้ต้องขยาย :
เยื่อบุช่องท้อง