ความเสี่ยงในระบบยาของประเทศไทย
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคเบาหวาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความเสี่ยงในระบบยาของประเทศไทย โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน