โรค SLE
16 กุมภาพันธ์ 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคลำไส้แปรปรวน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรค SLE โดย นพ.บดินทร์ บุตรธรรม หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ของฝากสุขภาพ :
คุณค่าของพลังดนตรี