Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโต
9 กุมภาพันธ์ 2559
33 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคลำไส้อักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโต โดย อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
นอนแค่ไหนถึงจะพอ