อยู่อย่างไรเมื่อกระดูกหัก
16 เมษายน 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคเลือดออกในสมอง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อยู่อย่างไรเมื่อกระดูกหัก โดย นพ.ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี

สุขภาพดีสร้างได้ :
โรค SLE ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หรือไม่ โดย นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อายุรแพทย์โรคข้อ โรงพยาบาลราชวิถี