ไม่จำเป็นต้องขูดหินปูนบ่อยๆ
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การใช้ผลิตภัณฑ์ผิวขาว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไม่จำเป็นต้องขูดหินปูนบ่อยๆ โดย รศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ความสำคัญของการนอนหลับต่อสุขภาพ