สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย
1 กุมภาพันธ์ 2559
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
แนวทางต้านหวัด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย โดย คุณสมบูรณ์ หนูไข่ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข

ของฝากสุขภาพ :
คุณค่าข้าวกล้อง