ยาแก้ไอและการควบคุมการซื้อในร้านยา
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โฟเลต ป้องกันความพิการแต่กำเนิด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยาแก้ไอและการควบคุมการซื้อในร้านยา โดย ภญ.สุรางคณา พึ่งรุ่ง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
กลิ่นปากตอนตื่นนอน