มะเร็งและวันมะเร็งโลก
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหากลิ่นปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มะเร็งและวันมะเร็งโลก โดย นพ.พุฒิพันธ์ ชาติธรรมรักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ของฝากสุขภาพ :
อาหารต้านหวัด