รู้จักและเข้าใจภัยสมองฝ่อ
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วิตามินซีและวิตามินอี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้จักและเข้าใจภัยสมองฝ่อ โดย พญ.เพชรรัตน์ ดุสิตานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของยอดมะระขี้นก