การทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
25 มกราคม 2559
33 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เทคนิคการส่งเสริมพัฒนการเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ โดย คุณนลินี จิตเสงี่ยม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาหารที่มีวิตามินบี