โรคปวดหลัง
15 เมษายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารเป็นพิษ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคปวดหลัง โดย อ.ดร.สันทณี เครือขอน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุขภาพดีสร้างได้ :
วิธีการดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรค SLE โดย นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อายุรแพทย์โรคข้อ โรงพยาบาลราชวิถี

คำนี้ต้องขยาย :
บวมน้ำ