โรคเกาท์
19 มกราคม 2559
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สาเหตุอาการปวดศีรษะ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคเกาท์ โดย นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา สมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย

ของฝากสุขภาพ :
มาหายใจให้ถูกวิธี