เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาในประเทศไทย
15 มกราคม 2559
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคภูมิแพ้ไรฝุ่น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาในประเทศไทย โดย ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
วิธีลดอาการนอนกรน