การดูแลสุขภาพในศตวรรษที่ 21
11 มกราคม 2559
33 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เตือนภัยเรื่องการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลสุขภาพในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก