การแปรงแห้ง
7 มกราคม 2559
22 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารคลีน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การแปรงแห้ง โดย รศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
วิตามินบี