การสร้างสมดุลของการทำงานและการดูแลครอบครัวของ Working Mom
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
กินอยู่อย่างไรไม่เสี่ยงไขมันพอกตับ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การสร้างสมดุลของการทำงานและการดูแลครอบครัวของ Working Mom โดย อ.ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ปัญหาที่เกิดจากการกินมากหรือน้อยเกินไป