วิธีป้องกันและจัดการมะเร็งปากมดลูก
4 มกราคม 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ฟันคุดควรรีบถอนก่อนเกิดผลเสีย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วิธีป้องกันและจัดการมะเร็งปากมดลูก โดย อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาหารต้านหวัด