ปีใหม่ไร้ไขมัน
1 มกราคม 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รู้จักอินซูลิน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปีใหม่ไร้ไขมัน โดย ภญ.ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ทำอย่างไรไม่ให้กรน